Assessorem i donem suport a l’empresa

familiar en un entorn global

ÀREES DE NEGOCI

ELS NOSTRES CLIENTS

ELS NOSTRES CLIENTS

PREGUNTES FREQÜENTS

Té problemes per a liquidar l’IVA o li surt sempre negatiu?

La normativa tributària ens permet acollir-nos a certs règims especials per a evitar-ho; CRITERI DE CAIXA o REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL ens ajudaran a millorar la nostra tresoreria.

Segueix gastant en softwares de gestió, pagant manteniments, còpies de seguretat, servidors, etc.?

Assistoffice posa a la disposició dels seus clients un servidor dedicat on hi tenim instal·lat tot el que necessita per a gestionar la seva empresa.

Haig de fer algun tràmit a TGSS si els meus treballadors es desplacen fora del territori espanyol?

S’ha de comunicar a Seguretat Social el desplaçament, encara que sigui per un dia.

Aquest tràmit és el mateix per a tots els treballadors per compte d’altri o per compte propi, independentment del règim al qual pertanyin. 

S’efectuarà quan es prevegi que el trasllat o desplaçament serà inferior a 1 any. 

Per als treballadors que exerceixen una activitat per compte d’altri al servei d’una empresa a Espanya i són desplaçats per la mateixa a fer el seu treball en el territori d’un altre país comunitari i els treballadors que exercint normalment una activitat per compte propi a Espanya es desplacin temporalment a realitzar l’activitat a un altre país comunitari, se sol·licitarà davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administracions d’aquesta, l’expedició del formulari E-101 «Certificat de legislació aplicable».

No puc pagar tots els meus deutes. Com puc solucionar-ho?

La Llei Concursal preveu que, en certes condicions, després d’intentar un acord amb els creditors i d’haver demostrat voluntat de pagament, es puguin condonar els deutes de particulars que resulti impossible pagar.

Pot una PYME reclamar la nul·litat de la clàusula sòl de la seva hipoteca?

A diferència dels consumidors en què les probabilitats d’èxit són molt elevades, en el cas de les PIMES i professionals aquestes són molt més reduïdes; encara que últimament van apareixent més sentències que resolen en favor de les empreses la declaració de nul·litat de les clàusules sòl considerades abusives per falta de transparència.

Coneix l’outsourcing administratiu (BPO)?

Externalitzant l’administració de l’empresa (emissió de factures, cobraments, pagaments, comptabilitat, etc.) aconseguim centrar-nos en el que realment dóna valor a la nostra empresa, i a més es redueixen considerablement els costos directes de personal, informàtica i instal·lacions.

A qui afecta el nou sistema de subministrament d’informació inmediata de l’IVA (SII)?

El nou sistema resulta d’aplicació obligatòria per a tots aquells empresaris o professionals el període dels quals de liquidació de l’IVA coincideixi amb el mes natural, és a dir, grans empreses (el volum de les quals d’operacions de l’any anterior hagués excedit 6.010.121,04 euros), contribuents inscrits en el registre de devolució mensual (REDEME) i contribuents en règim especial de grups d’entitats (REGE).

​El nou sistema també és de caràcter voluntari per a aquells altres contribuents que mitjançant declaració censal exercitin aquesta opció durant el mes de novembre de l’any anterior a aquell que hagi de fer efecte. No obstant això, per al cas en què s’opti per l’aplicació del nou sistema de gestió de llibres registres des de l’1 de juliol de 2017, la comunicació censal haurà de realitzar-se durant el mes de juny.

Puc acomiadar sense indemnització a un treballador que perjudica a l’empresa (o similar): interessa desenvolupar mínimament el sistema de sancions prèvies a l’acomiadament disciplinari?

Si el treballador incompleix les seves obligacions laborals l’empresa pot imposar les sancions que contempla la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social o els convenis laborals d’aplicació. En aquestes normes es graduen les infraccions segons la seva gravetat i es preveuen les sancions corresponents que van des de l’amonestació prevista per a les infraccions lleus, fins a l’acomiadament disciplinari del treballador com a sanció màxima derivada d’una infracció molt greu. En tot cas la sanció ha de guardar un principi de proporcionalitat i s’ha de comunicar per escrit explicant de manera detallada els fets que constitueixen la infracció. Cal tenir en compte que la reiteració en faltes greus pot suposar que una actitud s’acabi qualificant com a infracció molt greu i que l’acomiadament disciplinari suposa la rescissió del contracte de treball sense obligació d’abonar indemnització.

La pyme pot tenir accés als grans circuits de finançament?

Actualment existeixen múltiples «fonts de finançament alternatiu» que permeten accedir al finançament amb les mateixes possibilitats que la gran empresa.

Per a gestionar el meu patrimoni necessito a la banca com a assessora?

Rotundament NO. La banca, com qualsevol indústria, crea, promou i comercialitza els productes que genera, sota la gestió de professionals dependents de la seva organització.

​Existeix la figura de l’Assessor Financer Independent, el qual té com a missió precisament saber com de tots els productes bancaris s’adeqüen al perfil de l’inversor, i proposar una solució a mesura. Sempre sota la visió de la Independència.

PREGUNTES FREQÜENTS

Té problemes per a liquidar l’IVA o li surt sempre negatiu?

La normativa tributària ens permet acollir-nos a certs règims especials per a evitar-ho; CRITERI DE CAIXA o REGISTRE DE DEVOLUCIÓ MENSUAL ens ajudaran a millorar la nostra tresoreria.

Segueix gastant en softwares de gestió, pagant manteniments, còpies de seguretat, servidors, etc.?

Assistoffice posa a la disposició dels seus clients un servidor dedicat on hi tenim instal·lat tot el que necessita per a gestionar la seva empresa.

Haig de fer algun tràmit a TGSS si els meus treballadors es desplacen fora del territori espanyol?

S’ha de comunicar a Seguretat Social el desplaçament, encara que sigui per un dia.

Aquest tràmit és el mateix per a tots els treballadors per compte d’altri o per compte propi, independentment del règim al qual pertanyin. 

S’efectuarà quan es prevegi que el trasllat o desplaçament serà inferior a 1 any. 

Per als treballadors que exerceixen una activitat per compte d’altri al servei d’una empresa a Espanya i són desplaçats per la mateixa a fer el seu treball en el territori d’un altre país comunitari i els treballadors que exercint normalment una activitat per compte propi a Espanya es desplacin temporalment a realitzar l’activitat a un altre país comunitari, se sol·licitarà davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administracions d’aquesta, l’expedició del formulari E-101 «Certificat de legislació aplicable».

No puc pagar tots els meus deutes. Com puc solucionar-ho?

La Llei Concursal preveu que, en certes condicions, després d’intentar un acord amb els creditors i d’haver demostrat voluntat de pagament, es puguin condonar els deutes de particulars que resulti impossible pagar.

Pot una PYME reclamar la nul·litat de la clàusula sòl de la seva hipoteca?

A diferència dels consumidors en què les probabilitats d’èxit són molt elevades, en el cas de les PIMES i professionals aquestes són molt més reduïdes; encara que últimament van apareixent més sentències que resolen en favor de les empreses la declaració de nul·litat de les clàusules sòl considerades abusives per falta de transparència.

Coneix l’outsourcing administratiu (BPO)?

Externalitzant l’administració de l’empresa (emissió de factures, cobraments, pagaments, comptabilitat, etc.) aconseguim centrar-nos en el que realment dóna valor a la nostra empresa, i a més es redueixen considerablement els costos directes de personal, informàtica i instal·lacions.

A qui afecta el nou sistema de subministrament d’informació inmediata de l’IVA (SII)?

El nou sistema resulta d’aplicació obligatòria per a tots aquells empresaris o professionals el període dels quals de liquidació de l’IVA coincideixi amb el mes natural, és a dir, grans empreses (el volum de les quals d’operacions de l’any anterior hagués excedit 6.010.121,04 euros), contribuents inscrits en el registre de devolució mensual (REDEME) i contribuents en règim especial de grups d’entitats (REGE).

​El nou sistema també és de caràcter voluntari per a aquells altres contribuents que mitjançant declaració censal exercitin aquesta opció durant el mes de novembre de l’any anterior a aquell que hagi de fer efecte. No obstant això, per al cas en què s’opti per l’aplicació del nou sistema de gestió de llibres registres des de l’1 de juliol de 2017, la comunicació censal haurà de realitzar-se durant el mes de juny.

Puc acomiadar sense indemnització a un treballador que perjudica a l’empresa (o similar): interessa desenvolupar mínimament el sistema de sancions prèvies a l’acomiadament disciplinari?

Si el treballador incompleix les seves obligacions laborals l’empresa pot imposar les sancions que contempla la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social o els convenis laborals d’aplicació. En aquestes normes es graduen les infraccions segons la seva gravetat i es preveuen les sancions corresponents que van des de l’amonestació prevista per a les infraccions lleus, fins a l’acomiadament disciplinari del treballador com a sanció màxima derivada d’una infracció molt greu. En tot cas la sanció ha de guardar un principi de proporcionalitat i s’ha de comunicar per escrit explicant de manera detallada els fets que constitueixen la infracció. Cal tenir en compte que la reiteració en faltes greus pot suposar que una actitud s’acabi qualificant com a infracció molt greu i que l’acomiadament disciplinari suposa la rescissió del contracte de treball sense obligació d’abonar indemnització.

La pyme pot tenir accés als grans circuits de finançament?

Actualment existeixen múltiples «fonts de finançament alternatiu» que permeten accedir al finançament amb les mateixes possibilitats que la gran empresa.

Per a gestionar el meu patrimoni necessito a la banca com a assessora?

Rotundament NO. La banca, com qualsevol indústria, crea, promou i comercialitza els productes que genera, sota la gestió de professionals dependents de la seva organització.

​Existeix la figura de l’Assessor Financer Independent, el qual té com a missió precisament saber com de tots els productes bancaris s’adeqüen al perfil de l’inversor, i proposar una solució a mesura. Sempre sota la visió de la Independència.

L’EQUIP

Carlos Vázquez Pastor

..

Sergi Vázquez Pérez

..

Mª Carmen Lozano Mora

..

Sonia Nevado Manzano

..

Josep Lluis Santamarta

..

Mónica Andero del Río

..

Jordi Carítico Moreno

..

Oriol Brutau Vallet

..

Emili Miguel Fernández

..

Josep Castro Alcántara

..

Jacint Soler Matutes

ELS NOSTRES VINCLES

Col·laboradors

Participem en

Membres de

ELS NOSTRES VINCLES

Col·laboradors

Participem en

Membres de

CONTACTE

Carrer Catalunya, 12-18 Baixos

08401 Granollers, Barcelona

 

Avinguda Diagonal, 558 1º2ª

08021 Barcelona

 

info@assistoffice.es

Tel: 93 879 29 86

L’enviament d’aquest formulari implica l’acceptació de la política de privacitat.